Contact Us
Location: Home >> Contact Us


Address: No. 1800, Lihu Avenue, Wuxi, Jiangsu, P. R. China, 214122


Jiang Min, Secretary of International Communication

Contact Number:+86-510-85329083

E-mail:jiangmin@jiangnan.edu.cn