Contact Us
Location: Home >> Contact Us


Address: No. 1800, Lihu Avenue, Wuxi, Jiangsu, P. R. China, 214122


Li Ping, Director of Sub-committee and Human Resource

Contact Number:+86-510-85913583

E-mail: liping@jiangnan.edu.cn


Wang Yuanyuan, Secretary of International Communication

Contact Number:+86-510-85912875

E-mail:wangyy@jiangnan.edu.cn